Disclaimer

Goedkooptreinkaartje.com besteedt de uiterste zorg aan een correcte, volledige en actuele weergave van de informatie op de website. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er onjuistheden en onvolledigheden voorkomen. De informatie wordt constant aangevuld en eventuele wijzigingen en aanvullingen worden regelmatig doorgevoerd. Goedkooptreinkaartje.com behoudt zich het recht de aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling met regelmaat na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

De informatie op Goedkooptreinkaartje.com is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Goedkooptreinkaartje.com kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert en wijst daarmee elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de getoonde informatie + het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Goedkooptreinkaartje.com behoudt het recht om toezegging te ontzeggen om van de website gebruik te maken. O.m. hierom monitort Goedkooptreinkaartje.com zijn bezoekers. Wanneer een gebruiker  onze website bezoekt stemt het in met deze disclaimer.

Verder kan vermeld worden dat wij niet geassocieerd zijn met NS of andere aanbieders en daarmee volstrekt onafhankelijk zijn.