AED op alle stations

Foto: Ns

Sinds afgelopen donderdag 17 maart 2022 is op alle stations in Nederland een AED aanwezig. NS en ProRail dragen hiermee bij aan het landelijk dekkende AED-netwerk. Verspreid over 400 stations hangen er nu 575 AED’s. Per station is er minimaal 1 AED 24/7 beschikbaar en deze AED’s zijn ook aangemeld bij HartslagNu. Bij dit landelijke reanimatie oproepsysteem zijn burgerhulpverleners aangesloten die dag en nacht beschikbaar zijn en worden opgeroepen als er via 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt.   

Een AED, Automatische Externe Defibrillator, is een draagbaar apparaat dat het hartritme bij een hartstilstand kan herstellen door het geven van een elektrische schok. Per jaar krijgen ongeveer 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De overlevingskans is het grootst wanneer de reanimatie binnen de 1e 6 minuten start en er gebruik wordt gemaakt van een AED. Terwijl een ambulance onderweg is kan een burgerhulpverlener een slachtoffer zo alvast snel de juiste hulp bieden.

AED-loze zone

Voor bijna de helft van alle stations betekent de aanwezigheid van een AED dat een AED-loze zone in de omgeving van het station nu ook is afgedekt. Dit is een gebied waar in een straal van 500 meter geen dag en nacht beschikbare AED aanwezig is die ook is aangemeld bij het oproepsysteem HartslagNu. De al aanwezige AED’s op 50 stations worden vervangen en met de uitbreiding naar alle stations wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan een dekkend AED-netwerk.

Algeheel welzijn reizigers

De beschikbaarheid van AED’s past ook binnen de maatschappelijke verantwoordelijkheid die NS en ProRail willen nemen op stations. Hierbij gaat het om het algehele welzijn van mensen op de stations. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in het een aantal jaren geleden ingevoerde rookverbod en de aanleg van watertappunten.