Fors verlies voor NS in 2022

NS heeft het afgelopen jaar te kampen gehad met zware verliezen en verlate treinen. Het bedrijf leed een verlies van ruim 300 miljoen euro in 2022 en slaagde er niet in om meer treinen op tijd te laten rijden. Het verliescijfer is minder slecht dan in voorgaande jaren tijdens de coronacrisis, maar nog steeds onvoldoende voor een financieel gezond NS, zo meldt het jaarverslag.

Zwaar en vervelend jaar

Het jaar 2022 werd door NS omschreven als “een zwaar en vervelend jaar, met als dieptepunt september”, waarin het bedrijf fors minder treinen liet rijden door een tekort aan personeel. Topman Wouter Koolmees gaf aan dat het bedrijf daardoor de reiziger tekort heeft gedaan en dat het een nederlaag was. Het bedrijf heeft de reizigers teleurgesteld afgelopen jaar, aldus Koolmees.

De hogesnelheidslijn had vooral te kampen met vertragingen, waarbij maar 82 procent van de passagiers op tijd arriveerde, voornamelijk door een snelheidsbeperking bij een viaduct in de buurt van Leiden. Dit traject kampt dit jaar opnieuw met vertragingen.

Het aantal vervoerde reizigers was in 2022 lager dan in de jaren voor de coronapandemie. In maart, toen de laatste coronamaatregelen werden opgeheven, kwam de reizigersgroei weer op gang, maar in het najaar stokte deze weer. Momenteel vervoert het bedrijf 20 procent minder reizigers dan voor de pandemie.

Veranderd reizigerspatroon

Het reispatroon is flink veranderd, waarbij het in het weekend drukker is geworden in de trein, terwijl het doordeweeks juist druk is op dinsdag en donderdag. Op maandag, woensdag en vrijdag is het rustiger geworden, waarschijnlijk doordat forensen op die dagen vaker vanuit huis werken.

Door uitval van treinen en materieel was het vorig jaar soms ook drukker in de trein, waarbij over het hele jaar genomen 96,6 procent van de reizigers in de spits een zitplaats had, tegenover 99,6 procent in het jaar daarvoor.

Het personeelstekort had tot gevolg dat NS op sommige trajecten minder treinen liet rijden. Dit tekort is te wijten aan de krappe arbeidsmarkt en een gestegen ziekteverzuim. Om het personeelsbestand weer op peil te krijgen, heeft het bedrijf flink geworven: voor de 7048 openstaande vacatures zijn 5162 kandidaten gevonden.

Somber vooruitzicht

Het vooruitzicht voor NS is somber: door de hoge inflatie en structureel lagere reizigersaantallen zullen de komende jaren uitdagend blijven. De vervoerder moet de komende jaren blijven lenen om alle bedrijfsactiviteiten en investeringen te kunnen betalen, terwijl de schuld al is opgelopen tot 1,8 miljard