Trein Veilig Service

Registreren treinrit nu landelijk beschikbaar 

Vanaf 1 juli 2020 is de dienst van Trein Veilig Service (TVS) om je treinrit en fiets voor je op reis gaat met NS te registreren voor iedereen beschikbaar. In de periode voorafgaand aan 1 juli 2020 is het registreren van ritten uitvoerig getest met de TVS.  

 Het gebruik van persoonsgegevens 

Voor het registreren van een rit of een fiets in de trein heb je een account nodig waarvoor je een e-mailadres en wachtwoord moet opgeven. De gegevens die NS verder verwerkt zijn de geregistreerde ritten en – als dit wordt opgegeven – het nummer van de OV-chipkaart waarmee gereisd wordt. Als je reist met NS heb je keuze uit een OV-chipkaart op naam, een naamloze OV-chipkaart of een e-ticketAfhankelijk van het type kaart of abonnement en de manier van aanmelding wordt het OV-chipkaartnummer verwerkt. 

Het e-mailadres geeft NS de mogelijkheid te communiceren over bijvoorbeeld een wijziging in de dienstregeling of een registratie in de trein. Let wel op dat een registratie geen vervoersbewijs is en dat een reservering geen recht geeft op een zitplaats of het meenemen van de fiets in de trein. 

De geregistreerde ritten worden door NS gebruikt voor een beter inzicht in de gevraagde plekken in de trein en het geeft de reiziger een beter zicht op de capaciteit van de trein.  

 Zonder toestemming geen verwerking 

NS wil de Trein Veilig Service graag verder ontwikkelen. Hiervoor maakt NS eenmalig een koppeling tussen je e-mailadres, OV-chipkaartnummer en de door jouw daadwerkelijk gemaakte reizen. Dit kan NS alleen doen als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Bij het registreren ga je akkoord met de voorwaarden waaronder de registratie kan plaatsvinden + de verwerking van je gegevens. Deze toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken. Het is voor goedkooptreinkaartje.com onduidelijk of registratie überhaupt mogelijk is zonder dat je toestemming voor het verwerken van je gegevens geeft.  

Het delen en bewaren van persoonsgegevens 

NS schakelt derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Met deze partijen heeft NS afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens worden alleen voor de NS en ten behoeve van geen enkel ander doel verwerkt. Onder omstandigheden kan NS de persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. NS geeft aan dat als ze dit doen er passende maatregelen worden getroffen met de partijen door bijvoorbeeld het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.  

De geregistreerde treinritten van deelnemers aan de pilot van de TVS worden binnen drie maanden na de start van de pilot geanonimiseerd. Voor deelnemers na 1 juli 2020 geldt dat de geregistreerde treinritten na verloop van 1 maand worden geanonimiseerd. Het NS account blijft bestaan totdat je deze opheft.