Resultaat aanmeldservice NS positief
De NS wil vanwege dit positieve resultaat de test voortzetten en onderzoeken of het bijvoorbeeld mogelijk is fietsen in de trein weer toe te staan als deze vooraf worden aangemeld. Ook wil NS kijken of de aanmeldservice kan bijdragen aan het verruimen van de reis- en collegetijden van studenten. Aan de test van afgelopen 5 weken deden ongeveer 5000 reizigers mee die samen bijna 150.000 treinreizen maakten. De service is bedoeld om reizigers voor vertrek inzicht te geven in welke trein het druk is en in welke niet. Door beter te spreiden en pieken te voorkomen kunnen meer reizigers op een verantwoorde manier met de trein reizen.

Reisdrukte spreiden

De test richtte zich vooral op gebruiksgemak en verfijning van de techniek. Ondanks een beperkt aantal functionaliteiten is 60% van de gebruikers overwegend positief over het gebruiksgemak. Bijna de helft van de deelnemers geeft aan bereid te zijn om op een ander tijdstip te reizen wanneer dat een rustiger trein oplevert. De voornaamste reden om niet op een ander moment te reizen is volgens de testers dat hun werktijden niet flexibel zijn. Verder heeft twee op de drie reizigers begrip om vooraf de reis aan te melden. NS vindt het belangrijk dat reizigers meedenken over oplossingen en is blij met deze uitkomst. NS blijft de effectiviteit van de verschillende coronamaatregelen in de treinen en op stations onderzoeken en blijft daarover in gesprek met reizigersorganisaties, overheid en andere vervoerders.